Tosiasia

Koulutetun hoitohenkilöstön yhteinen työehtosopimus helpottaisi neuvotteluasemiamme oli kyseessä palkkaus, työolot tai palvelussuhteen ehdot.

Kilpailukykysopimuksen lomarahaleikkaus kohdistui kipeästi matalapalkka-aloihin. Aloitteeni käsiteltiin 27.9.2017 Helsingin kaupunginvaltuustossa. Vain kolme (3) ääntä olisi tarvittu lisää asian puolesta. Kiitos yhteistyöstä istuville valtuutetuille.

NÄPIT IRTI HOITAJAN KUKKAROSTA ! Tärkeä aloitteeni: Helsingin tilinpäätöksen perusteella ehdotin tehtäväksi Kilpailukykysopimuksen (Kiky sopimuksen) lievennystä, ettei lomarahoista leikattaisi – 30%. Kaupunki tekee voittoa ja HUS palautti jäsenkunnilleen sievoisen summan. Matalapalkka-alan työntekijöille voisi antaa kädenojennuksen ja luopua lomarahaleikkauksesta. KIKY KUMOON. 

Aloite Lomarahaleikkauksen lievennys

aanestys-2017-09-27-15-27+lomarahapros jaa 40 (vihr) ei 11 (pun) 33 tyhjää (sin) 1pois

Tehy mietteitäni

Tulevaisuudessa sosiaali- ja terveysalan palveluja tarvitsevien joukko tulee kasvamaan. Osaava ja koulutettu hoitohenkilöstö takaa potilasturvallisuuden, hoidon laadun ja tuloksellisen toiminnan sosiaali- ja terveydenhuollossa. Tehyläisen edunvalvonnan lähtökohtana on pidettävä jäsentä, jolla on viranomaisten ja työelämän vaatimukset täyttävä ammatillinen koulutus.

Skaran som behöver social- och hälsovårdens tjänster kommer att öka i framtid. En kunnig och utbildad vårdpersonal kan säkra patientsäkerheten, vårdens kvalitet och  resultatrika verksamhet inom social- och hälsovården. Utgångspunkt för den tehyitiska intressebevakningen måste anses medlemmen som har utbildening som fyller myndigheternas ach arbetslivets krav.

In the future there are huge number of people who need social- and healthcare services. Educated and skillfull social- and healthcare staff is able to carantie patientsecurity, the quality of the treatment and effective function of the work on the social- and healthcare field. The focus of the intress of Tehy members has keep on those who have qualified and official accepted diploma.

Tehyläisten tulevaisuus rakennetaan nyt. Anna äänesi kuulua. ÄÄNESTÄ. Kiitos. Yhdessä olemme voimakkaita – Starka tillsammans – Together we are strong.

 

Muita aloitteitani: Vanhuksille neuvolapalvelun kehittämistä kutsukirjeellä. Talouarvioaloite: Kenkien liukuesteet ikäihmisille kaupungilta. Yhden lonkkaleikkauksen arvo n. 22.000 euroa + kipu ja kärsimys, hoitojaksot ja palvelutarve. Kumpi kannattaa?

 

Taltioinnit Helsingin kaupunginvaltuuston kokouksista / päätöksenteko Nina Huru   Inaktivoitu valtuustokauden päätymisen jälkeen 31.5.2017.

Malmin lentokenttä lahitieto.fi/2014/12/03/malmin-lentoaseman-rakennusten-osto-aika…

 

Kaupunginvaltuuston kokoukset ovat keskiviikkoisin. Kaupunkilaisilla on mahdollisuus seurata kokouksia yleisölehterillä.